A1 in napoteni delavci

Nova pravila igre pri napotitvah delavcev na delo v tujino

1. januarja 2018 se je začel uporabljati nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)

Zakon uvaja spremembe pri postopkih pridobivanja potrdil A1 in pa tudi pogoje, da delodajalci potrdila A1 sploh lahko pridobijo. O teh novostih smo obširneje zapisali v dveh prispevkih, ki sta na spodnjih povezavah:

 

Nova zakonodaja se uporablja že od začetka leta 2018 a kljub temu v naši pisarni ugotavljamo, da se delodajalci ali njihove podporne službe še zmeraj srečujejo z dilemami nove zakonodaje. Prav tako podporne službe, kadrovska služba ali računovodski servisi nimajo dovolj znanja, da bi delodajalca lahko ustrezno informirali ali celo pravilno oddali vlogo za pridobitev ustreznega potrdila A1, te vloge pa se po novem oddajajo elektronsko.

Najpogostejša vprašanja delodajalcev, kadrovskih služb in računovodij so sledeča:

 • Kakšna je razlika med potrdilom A1 po 12. ali po 13. členu?
 • Kdaj je potrebno izvesti spremembo zavarovalnih podlag po končani napotitvi iz 002 na 001?
 • Kako delodajalec obračuna plačo za delavce, napotene po 12. členu in kako za tiste, ki so napoteni po 13. členu?
 • Kako obračunati del plače brez obračuna obveznih prispevkov za socialno varnost – zakonito?
 • Kako obračunati plačo nerezidentu, ki je napoten na delo v tujino z oprostitvijo plačila in obračuna dohodnine ne glede na višino osebnega dohodka?
 • Kakšne evidence je potrebno voditi, da ob davčnem nadzoru ne bo ugotovljenih pomanjkljivosti in sankcij?

Mi poznamo vse odgovore na vsa ta vprašanja in še več.

 

Pri nas lahko naročite:

 • elektronsko oddajo zahtevkov za izdajo potrdila A1 po novem zakonu
 • obračun osebnih dohodkov za napotene delavce
 • spremljavo gibanja zavarovalnih obdobij in spremembe zavarovalnih podlag
 • ureditev oprostitev davka iz delovnega razmerja – dohodnine po mednarodnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • sestavo ustreznih pogodb ali aneksov k pogodbam o zaposlitvi za napotene delavce
 • pregled kadrovske dokumentacije in preteklih obračunov plač za napotene delavce
 • osebni strokovni posvet 

 

 

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri