Zaposlimo: Pomočnik v računovodstvu

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 1.) Znanje nemškega jezika (tekoče pisno in govorno) 2.) Osnovno poznavanje ekonomskih kategorij 3.) Sposobnost manipuliranja z dokumenti 4.) Brezhibno rokovanje z MS Office orodji (Word. Excel, PDF, Outlook) 5.) Delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih Obseg del: Obdelava prejetih listin strank Zbiranje in priprava podatkov za obračune plač in […]

Pregled obračuna plač

Ali ste prepričani, da pravilno obračunavate plače svojim zaposlenim? Ali ste izkoristili vse ugodnosti in oprostitve, ki vam jih omogoča zakonodaja? Ali ste delavcu izplačali preveč, pa bi morali to obdavčiti? Ali se želite izogniti sankcijam zaradi napak v obračunu, za katere sploh niste vedeli, da jih počnete? Če sami pravočasno ugotovite napake v obračunih […]

Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

1. januarja 2018 se začne uporabljati novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT-A. Dne 17.10.2017 so poslanci in poslanke Državnega zbora Republike Slovenije z 52 glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev. Zakon je bil objavljen v uradnem listu 27.10.2017, veljati prične 11.11.2017, uporabljati pa s […]

Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji

S 1. novembrom se začne uporabljati Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Tako se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju Sporazuma od leta 2013 pokazale v praksi in na katere so opozarjali delodajalci, delavci in socialni partnerji.  Odprava predhodne 30-dnevne prijave pri ARZ-BIH […]

Kako so obdavčeni dohodki napotenih delavcev po ZDoh-2?

Ker delodajalec napotuje delavce na delo v tujino na podlagi pogodbe o zaposlitvi (gre torej za delavce v delovnem razmerju[1]), je treba dohodke, ki jih delavec prejme na podlagi te pogodbe o zaposlitvi, obravnavati v okviru pravil obdavčitve dohodkov iz zaposlitve, ožje gledano pa na podlagi pravil obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja. Med dohodke iz […]

Obračun plače napotenemu delavcu (zakonito)

Kako pravilno obračunati plačo napotenemu delavcu, da:bo obračunana skladno z zakonodajo države, kamor je napoten na delo?bo obračunana skladno s slovensko zakonodajo?bo delavec prejel čim višje (neto) izplačilo za čim nižji strošek delodajalca – zakonito?Mi poznamo odgovore na vsa vprašanja! In še več vprašanj:Kdaj je delavec na službenem potovanju v tujino ali napoten na delo v […]

Novosti ureditve vročanja sodnih pisanj se že uporabljajo

14. septembra 2017 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku, ZPP-E (Uradni list RS, št. 10/17), ki med drugim prinaša tudi nekatere spremembe v ureditvi vročanja. Ministrstvo za pravosodje želi javnost seznaniti predvsem z novo določbo sedmega odstavka 142. člena Zakona o pravdnem postopku, ki je bila sprejeta z […]

Stečaj d.o.o.?

Nihče se ne more vrniti nazaj in narediti novega začetka, vsak pa lahko začne na novo in naredi nov zaključek. Nova zakonodaja na insolventnem področju lastnikom, še bolj pa poslovodstvu gospodarskih družb nalaga odgovornosti, katerih se sami ne zavedajo in če ne ukrepajo pravočasno, lahko za dolgove družbe odgovarjajo tudi s svojim premoženjem. Ker za […]