Regres 2019

4. maja sta začeli veljati noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki prinašata ugodnejšo davčno obravnavo regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust Vsak delodajalec se o višini regresa odloča sam, ne sme pa biti nižji od minimalne plače, ki je 886,63 evra. Zgornje meje do katere […]

Potrdila A1 po poteku 24 mesecev

ZZZS od 1. 2. 2019 dosledneje upošteva predpise EU, ki se nanašajo na predhodno obdobje napotitve delavca ali samozaposlene osebe v določeno državo. Delavec (ali samozaposlena oseba) je tako po zaključku 24-mesečne napotitve v eno državo članico praviloma lahko takoj napoten na delo s strani istega podjetja v drugo državo članico, v isto državo članico […]

Pregled obračuna plač

Ali ste prepričani, da pravilno obračunavate plače svojim zaposlenim? Ali ste izkoristili vse ugodnosti in oprostitve, ki vam jih omogoča zakonodaja? Ali obračunavate akontacijo dohodnine nerezidentom, ki so napoteni na delo v tujino? Pa veste, da to sploh ni obvezno in vam denar uhaja skozi okno? Ali ste delavcu izplačali preveč, pa bi morali to […]

Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

1. januarja 2018 se začne uporabljati novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT-A. Dne 17.10.2017 so poslanci in poslanke Državnega zbora Republike Slovenije z 52 glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev. Zakon je bil objavljen v uradnem listu 27.10.2017, veljati prične 11.11.2017, uporabljati pa s […]

Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji

S 1. novembrom se začne uporabljati Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Tako se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju Sporazuma od leta 2013 pokazale v praksi in na katere so opozarjali delodajalci, delavci in socialni partnerji.  Odprava predhodne 30-dnevne prijave pri ARZ-BIH […]

Kako so obdavčeni dohodki napotenih delavcev po ZDoh-2?

Ker delodajalec napotuje delavce na delo v tujino na podlagi pogodbe o zaposlitvi (gre torej za delavce v delovnem razmerju[1]), je treba dohodke, ki jih delavec prejme na podlagi te pogodbe o zaposlitvi, obravnavati v okviru pravil obdavčitve dohodkov iz zaposlitve, ožje gledano pa na podlagi pravil obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja. Med dohodke iz […]

Obračun plače napotenemu delavcu (zakonito)

Kako pravilno obračunati plačo napotenemu delavcu, da:bo obračunana skladno z zakonodajo države, kamor je napoten na delo?bo obračunana skladno s slovensko zakonodajo?bo delavec prejel čim višje (neto) izplačilo za čim nižji strošek delodajalca – zakonito?Mi poznamo odgovore na vsa vprašanja! In še več vprašanj:Kdaj je delavec na službenem potovanju v tujino ali napoten na delo v […]

Novosti ureditve vročanja sodnih pisanj se že uporabljajo

14. septembra 2017 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku, ZPP-E (Uradni list RS, št. 10/17), ki med drugim prinaša tudi nekatere spremembe v ureditvi vročanja. Ministrstvo za pravosodje želi javnost seznaniti predvsem z novo določbo sedmega odstavka 142. člena Zakona o pravdnem postopku, ki je bila sprejeta z […]

Stečaj d.o.o.?

Nihče se ne more vrniti nazaj in narediti novega začetka, vsak pa lahko začne na novo in naredi nov zaključek. Nova zakonodaja na insolventnem področju lastnikom, še bolj pa poslovodstvu gospodarskih družb nalaga odgovornosti, katerih se sami ne zavedajo in če ne ukrepajo pravočasno, lahko za dolgove družbe odgovarjajo tudi s svojim premoženjem. Ker za […]