E-poslovanje

Opremljeni smo za izdajanje in prejemanje

e-računov

ter za uvoz prometa vseh oblik e-blagajne