Novosti ureditve vročanja sodnih pisanj se že uporabljajo

14. septembra 2017 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku, ZPP-E (Uradni list RS, št. 10/17), ki med drugim prinaša tudi nekatere spremembe v ureditvi vročanja.

Ministrstvo za pravosodje želi javnost seznaniti predvsem z novo določbo sedmega odstavka 142. člena Zakona o pravdnem postopku, ki je bila sprejeta z namenom učinkovitejšega vročanja sodnih pisanj (v nadaljevanju: ZPP pismo ) in določa:

»Uslužbenec pošte ob dvigu pisanja preveri, ali naslovnika na pošti čaka še kakšno sodno pisanje. V takem primeru uslužbenec pošte vsa sodna pisanja, ki se vročajo osebno, izroči naslovniku. Če jih naslovnik noče sprejeti, se šteje, da je odklonil sprejem pisanja.«.

V skladu z navedeno določbo bo moral uslužbenec pošte v primeru, ko vročitev ZPP pisma naslovniku na njegovem domu ni bila mogoča in mu je bilo zato puščeno obvestilo, da lahko ZPP pismo prevzame v 15 dneh na pošti, v situaciji, ko bo naslovnik na pošti z obvestilom o prispelem pismu želel prevzeti to pismo, preveriti, ali naslovnika na pošti čaka še kakšno drugo ZPP pismo, ki se vroča osebno. Če bo ugotovil, da naslovnika v tistem trenutku čakajo na pošti tudi druga ZPP pisma, bo moral vsa taka pisanja izročiti naslovniku. Enako velja v primeru, ko je naslovnik s pošto dogovorjen, da se mu vroča v poštni predal, in bo naslovnik z obvestilom, ki mu je bilo puščeno v poštnem predalu, prevzemal eno od ZPP pisem.

To pomeni, da v opisanem primeru za prevzem drugih ZPP pisem ne velja 15 dnevni rok za prevzem, saj zakon določa, da mora naslovnik ob prevzemu enega pisanja prevzeti vsa pisanja, ki ga v tistem trenutku čakajo na pošti, tudi tista pisanja, za katere 15 dnevni rok za prevzem še ni pretekel. Enako velja za pisanje, za katero rok še ni začel teči, pa se to pisanje v času, ko naslovnik prevzema eno od pisanj, tam že nahaja.

Naslovnike ZPP pisem Ministrstvo za pravosodje opozarja, da so torej po novi ureditvi ob prevzemu enega ZPP pisma dolžni sprejeti vsa ZPP pisma , ki jih čakajo na pošti v trenutku, ko prevzemajo eno izmed teh pisem. Zakon namreč določa, da se v primeru, če naslovnik pisanj, ki mu jih na opisan način izroča uslužbenec pošte, noče sprejeti, šteje, da je odklonil njihov sprejem. Uslužbenec pošte bo zato na vročilnici zapisal dan, uro in razlog, zaradi katerega je naslovnik odklonil pisanje, s tem pa se bo štelo, da je bila vročitev v tistem trenutku opravljena.

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri

Dodaj odgovor