Poslovanje v Nemčiji

Obračun osebnih dohodkov za napotene delavce

Obračuni osebnih dohodkov za napotene delavce morajo biti usklajeni tako z zakonodajo Slovenije kot Nemčije, sicer delodajalcu oziroma odgovorni osebi delodajalca grozi visoka denarna kazen in tudi začasna ali stalna prepoved poslovanja!

Za napotene delavce na delo v Nemčijo izdelamo celoten obračun osebnih dohodkov, pripravimo vso potrebno dokumentacijo za delodajalca in za državne institucije.

Izdelamo obračune potnih nalogov in ostalih prejemkov in izdatkov, ki so povezani z osebnimi prejemki ali pa le preverimo so že izdelani obračuni skladni z zakonodajo ter predlagamo pravočasen popravek.

Več o obračunu plač napotenim delavcem: TUKAJ

Najosnovnejše informacije kaj potrebuje gradbeno oz. montažno podjetje, ki želi opravljati gradbene storitve v Nemčiji:

Vir: Slovensko-Nemška GZ

Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka

Ob izvedbi gradbenih storitev mora prejemnik storitev odvesti 15-odstotni gradbeni davek. V izogib temu si lahko podjetje, ki opravlja storitve, pridobi potrdilo o oprostitvi gradbenega davka, s katerim je nemški naročnik oproščen plačila gradbenega davka.

Registracija za namene DDV

V primeru, da gradbeno podjetje opravlja storitve fizičnim osebam, je potrebna registracija za namene DDV. V Večini primerov gre za gradnjo, sanacijo ter vzdrževanje stavb in za montažo, čiščenje, arhitekturno načrtovanje ter meritve. Registracija pa je prav tako potrebna tudi, ko podjetje za delo najema nadaljnje podizvajalce.

Poslovna enota v Nemčiji

V primeru večjih projektov, ko podjetje na istem gradbišču dela več kot 12 mesecev, se samodejno ustanovi poslovna enota. V tem primeru je potrebno za delavce obračunavati nemško dohodnino od prvega dne dalje ter na koncu leta plačati davek od dohodka pravnih oseb.

Prijava delavcev na Zveznem finančnem uradu

Podjetje mora delavce ne glede na njihovo državljanstvo prijaviti še pred prvim dnem dela v Nemčiji. V nasprotnem primeru gre za delo na črno, kar je pogosto kaznovano z visoko denarno kaznijo.

Nemško rezidentstvo

Skladno s Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo je potrebno za delavce, ki presežejo mejo 183 dni dela v zaporednih 12 mesecih obračunavati nemško dohodnino.

Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

Regulirane dejavnosti morajo biti prijavljene pri pristojni nemški obrtni zbornici. Prijava velja 12 mesecev in jo je potrebno po preteku obnoviti.

Pripevki za sklad Soka- Bau

Podjetja morajo za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust v sklad SOKA-Bau. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu smatra v najširšem smislu, kar pomeni, da se je potrebno pri Uradu SOKA-Bau pozanimati ali je za dejavnost podjetja potrebno plačevati SOKA-Bau prispevke.

Obračun nemške dohodnine

Sporazum med Slovenijo in Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja določa v katerih primerih je potrebno delavcu obračunati nemško dohodnino. Sporazum določa, da delavec postane zavezan za dohodnino, ko z delom preseže 183 dni v obdobju zaporednih 12 mesecev. Obračun nemške dohodnine za delavce pa je potrebno opraviti tudi v primeru, ko podjetje na istem naslovu oziroma delovišču opravlja storitve več kot 12 mesecev. V tem primeru se ustanovi poslovna enota, ki od podjetja zahteva obračun nemške dohodnine za delavce od prvega dne dela dalje in obračun davka od dohodka pravnih oseb.

NAPOTITEV DELAVCEV PO 1.1.2018:

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri

Zadnji dodani prispevki Proakte

Regres 2019

4. maja sta začeli veljati noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki prinašata ugodnejšo davčno obravnavo regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust Vsak delodajalec se o višini regresa odloča sam, ne sme pa biti nižji od minimalne plače, ki je 886,63 evra. Zgornje meje do katere […]

Potrdila A1 po poteku 24 mesecev

ZZZS od 1. 2. 2019 dosledneje upošteva predpise EU, ki se nanašajo na predhodno obdobje napotitve delavca ali samozaposlene osebe v določeno državo. Delavec (ali samozaposlena oseba) je tako po zaključku 24-mesečne napotitve v eno državo članico praviloma lahko takoj napoten na delo s strani istega podjetja v drugo državo članico, v isto državo članico […]

Pregled obračuna plač

Ali ste prepričani, da pravilno obračunavate plače svojim zaposlenim? Ali ste izkoristili vse ugodnosti in oprostitve, ki vam jih omogoča zakonodaja? Ali obračunavate akontacijo dohodnine nerezidentom, ki so napoteni na delo v tujino? Pa veste, da to sploh ni obvezno in vam denar uhaja skozi okno? Ali ste delavcu izplačali preveč, pa bi morali to […]

Vsi prispevki