Poslovanje v Nemčiji

Obračun osebnih dohodkov za napotene delavce

Obračuni osebnih dohodkov za napotene delavce morajo biti usklajeni tako z zakonodajo Slovenije kot Nemčije, sicer delodajalcu oziroma odgovorni osebi delodajalca grozi visoka denarna kazen in tudi začasna ali stalna prepoved poslovanja!

Za napotene delavce na delo v Nemčijo izdelamo celoten obračun osebnih dohodkov, pripravimo vso potrebno dokumentacijo za delodajalca in za državne institucije.

Izdelamo obračune potnih nalogov in ostalih prejemkov in izdatkov, ki so povezani z osebnimi prejemki ali pa le preverimo so že izdelani obračuni skladni z zakonodajo ter predlagamo pravočasen popravek.

Več o obračunu plač napotenim delavcem: TUKAJ

Najosnovnejše informacije kaj potrebuje gradbeno oz. montažno podjetje, ki želi opravljati gradbene storitve v Nemčiji:

Vir: Slovensko-Nemška GZ

Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka

Ob izvedbi gradbenih storitev mora prejemnik storitev odvesti 15-odstotni gradbeni davek. V izogib temu si lahko podjetje, ki opravlja storitve, pridobi potrdilo o oprostitvi gradbenega davka, s katerim je nemški naročnik oproščen plačila gradbenega davka.

Registracija za namene DDV

V primeru, da gradbeno podjetje opravlja storitve fizičnim osebam, je potrebna registracija za namene DDV. V Večini primerov gre za gradnjo, sanacijo ter vzdrževanje stavb in za montažo, čiščenje, arhitekturno načrtovanje ter meritve. Registracija pa je prav tako potrebna tudi, ko podjetje za delo najema nadaljnje podizvajalce.

Poslovna enota v Nemčiji

V primeru večjih projektov, ko podjetje na istem gradbišču dela več kot 12 mesecev, se samodejno ustanovi poslovna enota. V tem primeru je potrebno za delavce obračunavati nemško dohodnino od prvega dne dalje ter na koncu leta plačati davek od dohodka pravnih oseb.

Prijava delavcev na Zveznem finančnem uradu

Podjetje mora delavce ne glede na njihovo državljanstvo prijaviti še pred prvim dnem dela v Nemčiji. V nasprotnem primeru gre za delo na črno, kar je pogosto kaznovano z visoko denarno kaznijo.

Nemško rezidentstvo

Skladno s Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo je potrebno za delavce, ki presežejo mejo 183 dni dela v zaporednih 12 mesecih obračunavati nemško dohodnino.

Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

Regulirane dejavnosti morajo biti prijavljene pri pristojni nemški obrtni zbornici. Prijava velja 12 mesecev in jo je potrebno po preteku obnoviti.

Pripevki za sklad Soka- Bau

Podjetja morajo za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust v sklad SOKA-Bau. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu smatra v najširšem smislu, kar pomeni, da se je potrebno pri Uradu SOKA-Bau pozanimati ali je za dejavnost podjetja potrebno plačevati SOKA-Bau prispevke.

Obračun nemške dohodnine

Sporazum med Slovenijo in Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja določa v katerih primerih je potrebno delavcu obračunati nemško dohodnino. Sporazum določa, da delavec postane zavezan za dohodnino, ko z delom preseže 183 dni v obdobju zaporednih 12 mesecev. Obračun nemške dohodnine za delavce pa je potrebno opraviti tudi v primeru, ko podjetje na istem naslovu oziroma delovišču opravlja storitve več kot 12 mesecev. V tem primeru se ustanovi poslovna enota, ki od podjetja zahteva obračun nemške dohodnine za delavce od prvega dne dela dalje in obračun davka od dohodka pravnih oseb.

NAPOTITEV DELAVCEV PO 1.1.2018:

041 / 777 - 775

Zagotovite si najboljši računovodski servis po vaši meri

Zadnji dodani prispevki Proakte

Zaposlimo: Pomočnik v računovodstvu

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 1.) Znanje nemškega jezika (tekoče pisno in govorno) 2.) Osnovno poznavanje ekonomskih kategorij 3.) Sposobnost manipuliranja z dokumenti 4.) Brezhibno rokovanje z MS Office orodji (Word. Excel, PDF, Outlook) 5.) Delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih Obseg del: Obdelava prejetih listin strank Zbiranje in priprava podatkov za obračune plač in […]

Pregled obračuna plač

Ali ste prepričani, da pravilno obračunavate plače svojim zaposlenim? Ali ste izkoristili vse ugodnosti in oprostitve, ki vam jih omogoča zakonodaja? Ali ste delavcu izplačali preveč, pa bi morali to obdavčiti? Ali se želite izogniti sankcijam zaradi napak v obračunu, za katere sploh niste vedeli, da jih počnete? Če sami pravočasno ugotovite napake v obračunih […]

Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

1. januarja 2018 se začne uporabljati novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT-A. Dne 17.10.2017 so poslanci in poslanke Državnega zbora Republike Slovenije z 52 glasovi za sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev. Zakon je bil objavljen v uradnem listu 27.10.2017, veljati prične 11.11.2017, uporabljati pa s […]

Vsi prispevki