Regres 2019

4. maja sta začeli veljati noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki prinašata ugodnejšo davčno obravnavo regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust Vsak delodajalec se o višini regresa odloča sam, ne sme pa biti nižji od minimalne plače, ki je 886,63 evra. Zgornje meje do katere […]