Izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije: odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe – aktivni družbenik

V šestem odstavku 442. člena ZFPPIPP je bilo določeno, da v primeru, da je pravna oseba ob njenem izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije imela neplačane obveznosti, aktivni družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti. Če je aktivnemu družbeniku prenehal položaj družbenika pred prenehanjem pravne osebe, odgovarja za tiste obveznosti iz prvega […]

VEZANE KNJIGE RAČUNOV OSTAJAJO TUDI V 2018!

Mali podjetniki, država vam je stopila nasproti. Tisti, ki izdate malo računov, davčnih blagajn ne boste potrebovali in boste lahko trajno uporabljali vezano knjigo računov. Predlog ministrstva za finance, ki ga podpira tudi FURS, je, da vezana knjiga računov ostane v uporabi tudi po izteku prehodnega obdobja. Torej, da jo mali podjetniki lahko uporabljajo tudi […]

Aktivnosti ZPIZ-a za zagotovitev obračuna in plačila prispevkov ter vštevanje obdobij zavarovanja v pokojninsko dobo

Nepredložitev obračuna davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost pomembno vpliva tudi na pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato bo zavod najkasneje v začetku leta 2018 o nepredložitvi obračuna prispevkov za socialno varnost pisno začel obveščati delavce. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pozdravlja napovedane aktivnosti FURS, ki pomenijo pravi […]

Nadzor nad nepredlagatelji obračunov prispevkov za socialno varnost

  FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. Že izvedeni nadzori v zadnjih letih so bistveno […]

Osebno dopolnilno delo

Prihodek iz naslova  osebnega dopolnilnega dela (ODD) ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Zadnja znana povprečna mesečna neto plača v RS, ki je objavljena na spletni strani Statističnega urada, je za leto 2016 in znaša 1.030,16. To pomeni, da v polletju koledarskega leta prihodek ne sme presegati 3.090,48 […]

Novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov

Od januarja 2018 bodo tudi kmetje prejemali predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost elektronsko prek eDavkov. Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018 za plačilo prispevkov za socialno varnost kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma položnic. Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala […]

Prispevki za socialno varnost družbenikov zasebnih podjetij (zav. podlaga 040) – avgust 2017

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v pred-izpolnjenem obračunu niso pravilni in/ali popolni, ali če pred-izpolnjen obračun ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVL  (obračun prispevkov za […]

Inšpekcijski nadzori v 2017

FURS je 24. 1. 2017 objavil dokument: Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017, v katerem navajajo, katere dejavnosti bodo vzeli pod drobnogled. Navajamo le nekaj poudarkov iz dokumenta, ki je v celoti na voljo na spletni strani FURS-a. FURS se bo osredotočil v nadzore: x odkrivanje sistemskih utaj DDV-ja, x davkov in […]

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. septembra 2017 je pričel veljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Ta pravilnik določa način sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, kot pristojnemu organu za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih transakcijah ter drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih […]